Typoszereg pomp ciepła Daikin Altherma to rozwiązanie znane na polskim rynku od ponad 10 lat. Są to pompy ciepła zarówno do nowobudowanych jak i modernizowanych budynków. Oprócz najbardziej popularnych powietrznych pomp ciepła posiadają również technologie hybrydowe i gruntowe.

W listopadzie 2017 wchodzi nowa III generacja powietrznej pompy ciepła, która podobnie jak poprzednie edycje, wyznacza nowe granice możliwości dostępnych pomp ciepła.

Nowoczesna pompa ciepła Daikin Altherma trzeciej generacji.

Kluczem do sukcesu tego rozwiązania jest zastosowanie nowego czynnika R32, który spełniając wymogi przyszłej legislacji, pozwala uzyskiwać znacznie lepsze parametry, niż obecnie powszechnie stosowany R410A, oraz inne mniej popularne czynniki. Gwarantowany zakres pracy takiej powietrznej pompy ciepła to aż -25*C, a temperatura wody grzewczej nawet do 65*C. Napełnienie układu poniżej 3kg (poniżej 5 Teq CO2) zwalnia zarówno użytkownika z rejestracji jak i instalatora z przeprowadzania okresowych prób szczelności. Sezonowe efektywności pracy takiego układu to obecnie najwyższe wartości w tym segmencie urządzeń na rynku, bo w trybie ogrzewania do 4,6 a w trybie CWU do 3,3.

Urządzenie grzewcze jakiego jeszcze na rynku nie było.

Takie efektywności spotyka się często przy użyciu gruntowych pomp ciepła, a w wypadku powietrznej Daikin Altherma III , dają dodatkowo oszczędność związaną z uniknięciem inwestycji w dolne źródło ciepła czyli od kilkunastu do nawet 20 tyś PLN.

Inwerterowe sprężarki produkowane w Daikin od kilkudziesięciu lat pozwalają tak regulować wydajnością, aby zminimalizować pobór mocy elektrycznej gdyż pompa ciepła dostarcza wymaganą, (bez nadwyżek), wartość energii potrzebnej do utrzymania komfortu w pomieszczeniach.

Najnowsza III generacja pomp ciepła Daikin Altherma posiada bardzo bogaty typoszereg wewnętrznych jednostek, który bez problemu można dostosować do zróżnicowanych wymagań. Wszystkie modele są dostępne zarówno w wersji grzewczej jak i grzewczo-chłodzącej. Dostępne są modele wiszące, do zastosowań bez CWU, jak i stojące zintegrowane ze zbiornikiem. Zbiornik można dobrać pod wyższe i niższe zapotrzebowania bo i 180 L i 230 L. Niezależnie czy mamy do wyboru układ podłogowy czy mieszany podłogowo-grzejnikowy, możemy zastosować jednostkę dostosowaną do pracy z jedną lub dwoma krzywymi grzewczymi. Ponadto dostępne również są modele posiadające bufor który oprócz funkcji przepływowego podgrzewu CWU w czysty higienicznie sposób, pozwala na podłączenie dowolnego zewnętrznego źródła ciepła w postaci kolektorów słonecznych, kominka z płaszczem wodnym lub nawet istniejącego kotła. Kolektory słonecze w systemie Drain-back, podczas postoju opróżniają się grawitacyjnie zabezpieczając układ przed niepożądanymi przegrzewami, a jednocześnie pozwalają na pracę bez mieszanek glikolowych i grup bezpieczeństwa przez cały rok i to w naszej szerokości geograficznej.

Ogrzewanie chłodzenie ciepła woda użytkowa w wyjątkowo oszczędny sposób

Jeśli chodzi o automatykę i sterowanie to w porównaniu z II generacją już i tak mocno intuicyjną, w Daikin Altherma III zastosowano nowy zunifikowany na całą ofertę grzewczą Daikin , sterownik MMI, który pozwala na łatwą konfigurację i proste sterowanie systemem, a dzięki rozwiązaniu Daikin Eye (wysyłającej sygnały świetlne diodzie) umożliwia szybkie określenie stanu pracy urządzenia.

W sterowanie ze smartfona czy współpracę z fotowoltaiką możemy wyposażyć Daikin Althermę, dzięki łatwej w obsłudze opcji BRP069. Ponadto opcja ta posiada możliwość rozbudowy o funkcje logiczne IFTTT, które odpowiadają odpowiednim zachowaniem urządzeń na określone zdarzenie. Np. gasimy w pokoju światło obniż nastawę w pomieszczeniu o 2 stopnie.

Pierwsza w Europie pompa ciepła powietrze – woda z czynnikiem R32

Na koniec walory estetyczne. Nowoczesny design Daikin Altherma III idealnie pasuje do zastosowanej wewnątrz najwyższej technologii i najnowszych rozwiązań w chłodniczych układach sprężarkowych, oraz zawierającego wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu automatyki i sterowania sterownika MMI.

Altherma3